Úprava Pitnej Vody

TrinkwasserSpotreba hygienickej pitnej vody bude v budúcnosti stúpať. Prírodné neupravené vodné zdroje ani dnes a ani v budúcnosti nedokážu nasýtiť tento dopyt.
A preto bude potrebné  vynaložiť značné úsilie na zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody.
 
Významnú úlohu bude zohrávať spoľahlivosť:
  • Spoľahlivosť týkajúca sa eliminácie patogénov
  • Spoľahlivosť týkajúca sa širokospektrálneho účinku
  • Spoľahlivosť týkajúca udržateľnej aplikácie produktov
 
Nedávno vyvinuté technológie založené na báze polymérov hliníka budú v najbližších rokoch  hrať významnú úlohu a definovať štandardy kvality pre tieto aplikácie. Naše produkty skupiny Donau PAC ako Donau PAC CalziflocDonau PAC Venezia sú len jednými z mnohých inovatívnych a úspešných novo vyvinutých produktov.
 
 
Pole pôsobnosti:
  • Dezinfekcia
  • Kontrola zákalu
  • Odfarbovanie
  • Odstránenie rias
  • Odstránenie huminových látok

Tlač produktu/stránky