Uzdatnianie wody pitnej

TrinkwasserWraz z rozwojem gospodarki oraz wzrostem ludności, wzrośnie również zapotrzebowanie na czystą wodę. Naturalne, nieuzdatnione źródła wody nie będą w stanie sprostać tym zapotrzebowaniem. Aby temu zapobiec należy podjąć starania zmierzające do produkcji i uzdatniania wystarczającej ilości wody pitnej.

Znaczącą rolę będzie odgrywać tu niezawodność:
  • niezawodność w zakresie usuwania patogenów
  • niezawodność w zakresie szerokiego spektrum działania
  • niezawodność w zakresie zrównoważonego stosowania produktu

Nowoczesne technologie uzdatniania wody oparte na chlorkach poligliniu będą odgrywać znaczącą rolę w najbliższych latach i ustanowią nowe normy jakościowe dla tych zastosowań. Nasze produkty z grupy Donau PAC, takie jak Donau PAC Calzifloc czy Donau PAC Venezia stanowią przykłady innowacyjnych i skutecznych rozwiązań.

Zakres działania:
  • dezynfekcja
  • kontrola zmętnienia
  • odbarwienie
  • usuwanie alg
  • usuwanie związków humusowych
     
Wydruk artykułu/ strony