Úprava Pitné Vody

TrinkwasserV příštích letech se významně zvýší poptávka po hygienické pitné vodě.  Přírodní zdroje neupravované vody nebudou schopny uspokojit tuto poptávku. Proto bude potřeba vynaložit značné úsilí pro výrobu dostatečného množství pitné vody.
 
Spolehlivost zde bude hrát velice důležitou roli:
  • spolehlivost týkající se eliminace patogenů
  • spolehlivost týkající se širokopásmového efektu
  • spolehlivost ohledně udržitelného použití výrobku
 
Nedávno vyvinuté technologie na bázi polymerů hliníku budou hrát v příštích letech důležitou roli a budou definovat kvalitativní standardy pro tyto aplikace. Naše produkty Donau PAC  jako    Donau PAC Calzifloc a Donau PAC Venezia jsou některé z těchto inovativních a úspěšných nově vyvinutých výrobků.
 
 
Pole působnosti
  • dezinfekce
  • regulace zákalu
  • odbarvování
  • odstranění řas
  • odstranění huminových látek
Tisk produktu/stránky