Výzkum a Vývoj

Research & DevelopmentRýchle a efektívne riešenia pre problémy našich zákazníkov
 

Naša ponuka služieb zahŕňa oveľa viac ako len výrobu a distribúciu chemických látok a špecifických produktov pre zákazníkov.  Naši odborníci  ponúkajú našim zákazníkom rozsiahlu konzultáciu k bezpečnému, ekonomickému a environmentálnemu používaniu a nakladaniu chemikálii.

V prvej fáze procesu  vývoja je formulovanie problémov a podmienok spoločne s našim zákazníkom z dôvodu urýchlenia práce pre náš vývojový tím.  Vďaka  znalostiam celého rozsahu aplikácii produktov, sme schopný vyriešiť problémy rýchlo, odborne a úspešne.


 

Vývoj smerom k budúcnosti

Úlohou vývojového tímu je vyhľadávať a rozoznávať nové príležitosti a tak zaistiť rast spoločnosti. Tieto príležitosti sú implementované do Donau Chemie. Globálne trendy a neustále vyvíjajúce sa priemyselné požiadavky vytvárajú príležitosti pre nové produkty a trhy.

Nie len individuálne výskumy, ale aj skúsené tímy ako v teórii tak aj v praxi zaručujú, že tieto príležitosti budú využité. Náš tím sa skladá  z chemických pracovníkov v pracujúcich laboratóriách, inžinierov z výrobných závodov a špecialistov z nášho obchodného tímu.

 

„Mať oči a uši otvorené budúcim potrebám našich zákazníkov a ochotný zamestnanci je náš R&D recept  na úspech“
 

Tlač produktu/stránky