Donau Bellamethan® – Jakość, która działa

Dzięki specjalnie opracowanej recepturze Donau Bellamethan® optymalizuje procesy produkcji biogazu oraz zapewnia bezpieczną pracę biogazowni.

Donau Bellamethan®, jest specjalnym produktem służącym do usuwania H2S który produkowany jest w naszej Austriackiej fabryce w Brückl (Kärnten). W fabryce produkujemy wodorotlenek sodu, gazowy chlor oraz wodór za pomocą nowoczesnych urządzeń membranowych stosując chlorek sodu oraz wodę jako substraty do produkcji. Większośc wyprodukowanego chloru jest natychmiast przetwarzana w kwas solny przy użyciu wyprodukowanego wodoru.
Fabryka ta produkuje do 90 000 ton chlorku żelaza oraz 40 000 ton polichlorków glinu rocznie, zużywając do ich produkcji wyprodukowanego wcześniej kwasu solnego, fabryka ta jest jedną z największych w tej branży w Europie.

W celu produkcji roztworów chlorku żelaza, rozpuszcza się najpierw tlenek żelaza w kwasie solnym, a następnie rozcieńcza się produkt za pomocą kwasu solnego. Proces ten jest odpowiednio kontrolowany, dzięki temu większośc zanieczyszczeń zostaje usunięta; pierwiastki śladowe, których obecność wskazana jest do produkcji biogazu pozostają w roztworze lub w kolejnym etapie są dodawane. Następnym etapem produkcji jest filtracja mająca na celu uzyskanie klarownego i jednorodnego produktu.

Wysoka zawartośc żelaza oraz niska zawartość metali ciężkich w produkcje finalnym powoduje że Donau Bellamethan® jest produktem o wysokiej jakości, który szczególnie przydatny jest w produkcji biogazu.
W celu dodatkowej poprawy jakości produkowanego biogazu, poprzez dodatkow usunięcie zanieczyszczeń możemy również zaoferować rozwiązania w połączeniu z zastosowaniem węglil aktywnych.

Artykuły powiązane
Wydruk artykułu/ strony